Głównym celem naszej biblioteki szkolnej jest:

-> przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów;
-> inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań;
-> nauczanie uczniów aktywnego odbioru dóbr kultury;
-> kultywowanie tradycji świąt narodowych, kraju, regionu, miasta, szkoły

Zainteresowania czytelnicze rozwijane są w formie konkursów czytelniczych, lekcji bibliotecznych, indywidualnych, rozmów z uczniami.
Uczniowie kl.I-IV między innymi zapoznali się z twórczością J.Porazińskiej podczas zajęć pt. „W Wojtusiowej izbie”. A.Lindgren „Nasza Pippi” w zajęciach tych brali także udział studenci Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W bibliotece młodsi uczniowie szkoły obchodzili Urodziny Misia.

Poniżej zdjęcia z Urodzin Misia:Gimnazjaliści zapoznali się z pracą dziennikarza, podczas wyjść do Radia Gra oraz Redakcji Gazety Wyborczej. Brali udział w spotkaniu autorskim oraz wystawach organizowanych przez WiMBP w Bydgoszczy. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję brać udział w wernisażu prac grafika Roberta Nowaka-absolwenta naszej szkoły.