Dyrektor: mgr Bożena Brzostowska

Wicedyrektor: mgr Irena Gnacińska

Wicedyrektor: mgr Marek Hawrył