POTYCZKI MATEMATYCZNE

Regulamin konkursu "Potyczki Matematyczne"

 1. Organizatorzy konkursu

       Organizatorem Konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół nr 11 w Bydgoszczy: mgr Zdzisława Smyk i mgr Lidia Bryl

 2. Cel Konkursu

       Konkurs ma na celu propagowanie matematyki wśród uczniów wszystkich klas gimnazjalnych w Gimnazjum nr 25. W "Potyczkach Matematycznych" może wziąć udział każdy uczeń lubiący logiczne myślenie oraz nietypowe, chociaż nie zawsze trudne zadania.

 3. Forma konkursu

       Konkurs polega na rozwiązaniu w domu sześciu edycji zadań. Jedna edycja obejmuje 5 zadań. Każdy uczeń, biorący udział, wykonuje zadania samodzielnie podając pełne rozwiązania lub uzasadniając odpowiedzi.
       Termin oddawania rozwiązań upływa z dniem pojawienia się zadań następnej edycji.

 4. Komisja konkursowa

       Skład komisji będą tworzyć organizatorzy "Potyczek Matematycznych".

 5. Zasady oceniania

       Za każde prawidłowe rozwiązanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów. Zwycięzcami zostają uczniowie, którzy w całym konkursie uzyskali najwięcej punktów. W przypadku podejrzenia o niesamodzielną pracę, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiedzy ucznia.
       Podsumowanie konkursu nastąpi w styczniu i czerwcu 2006 roku.

 6. Sponsorzy

       Fundatorem nagrody są prywatni sponsorzyZadania z I edycji:

PWTÓRKA Z HISTORII

 1. Pierwszy rozbiór Polski:
  Suma iloczynu liczb 5 i t oraz liczby 2, gdzie t = 354.
 2. Wybuch Rewolucji Francuskiej:
  Średnia arytmetyczna liczb 1057, 2196, 2114.
 3. Bitwa pod Waterloo:
  Do iloczynu trzech kolejnych liczb naturalnych, z których środkowa liczba jest parzysta, dodaj 99. Użytemu w wyrażeniu symbolowi przypisz wartość 6.
 4. Powstanie Legionów Polskich we Włoszech:
  Oblicz wartość wyrażenia 2(3a-5b) - (4a-2b) dla a=918,5 i b=5.
 5. Powstanie Księstwa Warszawskiego:
  Wykonaj działania -3(-164-1:2+1:3)-2[4(-164)-1:3]+2-1:2+1:3.


Na początekZadania z II edycji:

POWTÓRKA Z BIOLOGII

 1. Na podwórku postawiono karmniki dla ptaków. W ciągu jednego zimowego tygodnia wsypano do nich 3,75 półlitrowego słoika ziaren dyni, 2,5 słoika o pojemności 0,75 litra ziaren słonecznika oraz 1,5 litra pszenicy. Ile karmników jest na podwórku, jeśli do każdego karmnika codziennie wsypywano około 0,375 litra ziaren?
 2. Średnica tułowia ameby wynosi 0,00062m. Przedstaw podaną wielkość w postaci notacji wykładniczej.
 3. W ciele człowieka znajduje się około 5l krwi. Ile to hektolitrów?
 4. W lesie było 7 mrowisk. W każdym mieszkała ta sama ilość mrówek. W poniedziałek połowa mrówek z pierwszego mrowiska przeszła do drugiego, we wtorek połowa z drugiego mrowiska przeszła do trzeciego, w środę połowa z trzeciego przeszła do czwartego, w czwartek połowa z czwartego przeszła do piątego, w piątek połowa z piątego przeszła do szóstego, w sobotę połowa z szóstego przeszła do siódmego, w niedzielę połowa z siódmego przeszła do pierwszego. W pierwszym jest teraz o 630 więcej niż na początku. Ile było początkowo mrówek w każdym mrowisku?
 5. Włos ludzki ma średnicę około 10-4m. Ile milimetrów ma promień przekroju włosa?
 6. Na początekZadania z III edycji:

POWTÓRKA Z LICZB

 1. Napisz największą liczbę za pomocą trzech cyfr.
 2. Napisz liczbę 1000 za pomocą:
  a) 5 albo 9 dziewiątek,
  b) 6 trÓjek,
  c) 13 piątek,
  d) wszystkich dziesięciu cyfr.
 3. Napisz "jeden" używając:
  a) cyfr 1, 2, 3;
  b) wszystkich dziesięciu cyfr.
 4. Napisz liczbę 65 536 za pomocą czterech dwójek.
 5. Napisz liczbę 100 za pomocą:
  a) pięciu jedynek,
  b) pięciu trójek,
  c) pięciu piątek.

 6. Na początek

  Zadania z IV edycji:

  POWTÓRKA Z EKOLOGII

  1. Raz sumienny leśniczy drzewa w lesie liczył. Wiedział już, ile drzew w lesie ma. Gmina żąda procentów, więc leśniczy przejęty, liczy procent, gdzie tylko się da. Sześcset w lesie jest sosen - siedemdziesiąt pięć procent, stan liściastych leśniczy też zna. Ty nie jesteś leśniczym, ale możesz obliczyć ile w lesie liściastych drzew ma.
  2. W jednym plasterku cytryny jest około 2,4 mg witaminy C. Jagody zawierają 0,2% witaminy C, a przeciętna jagoda waży 0,4g. Ile sztuk jagód zawiera tyle witaminy C, co plasterek cytryny?
  3. Spośród polskich jezior najwięcej wody zawiera jezioro Mamry - około 1km 3 . Woda zawarta w dużej chmurze ma masę około 10 9 kg. Ile takich chmur powstałoby, gdyby wyparowała cała woda z jeziora Mamry?
  4. Szacuje się, że na świecie żyje około 1018owadów. Ludzi na świecie jest około 6 mld. Zakładając, ze przeciętny owad waży 0,1g, a przeciętny człowiek 50kg.Oblicz ile kilogramów owadów przypada średnio na jednego człowieka?
  5. W ogrodzie mandaryna były bażanty i króliki. Razem mialy 35 głów i 94 nogi. Ile było bażantów, a ile królików?

  Na początek

POWODZENIA
Zdzisława Smyk


ODPOWIEDZI