Regulamin                                                          Zadania

I edycja

 1. Pewien kryształ ma formę graniastosłupa o 27 krawędziach. Ile ma on wierzchołków?
  A.27               B.54               C.18               D.9               E.3
 2. W antykwariacie ustala się cenę książki równą 1,5 ceny książki w momencie jej wydania. Dostarczający książkę otrzymuje 70% nowej ceny. Jaki to stanowi procent starej ceny?
 3. Komputerowy wirus niszczy przesztrzeń na dysku. W pierwszym dniu zniszczył 0,5 tej przesztrzeni. W drugim dniu 1/3 tego, co zostało, w trzecim 0,25 jeszcze wolnej przestrzeni, a w czwartym dniu 0,2 tego co pozostało. Jaka część przestrzeni dysku pozostała użytnikowi po tych czterech dniach?
 4. Uzupełnij kwadrat magiczny:

 5. Wybierz prawidłową odpowiedź:

  Wysokość trójkąta równoramiennego jest równa 1, a długość jego podstawy 2. Miara kąta a jest równa:

  A.15°               B.30°               C.45°               D.60°               E.inna odpowiedż

II edycja

 1. Dwaj chłopcy wyjechali jednocześnie rowerami w przeciwnych kierunkach. Pierwszy jechał z prędkością 18,2 km/h, a drugi z prędkością 21,8 km/h. Jaką drogę przejechali rowerzyści razem po 2,8 godziny jazdy?
 2. Spadochroniarz wyskoczył z samolotu na wysokości 1,3km nad ziemią. Otworzył spadochron w odległości 260m nad ziemią. Oblicz, jaki procent drogi przebył spadochroniarz nie otwierając spadochronu.
 3. W pojemniku jest 225 litrów nafty. Oblicz wagę pojemnika z naftą, jeżeli jeden litr nafty waży 0,81kg, a pusty pojemnik waży 18,25kg.
 4. Na jaki procent w stosunku rocznym wpłacono do banku 6000 zł, jeżeli dochód za 0,5 roku wyniósł 720zł.
 5. W trapezie prostokątnym kąt ostry jest równy 45°. Oblicz pole tego trapezu, jeżeli krótsza podstawa jest równa 8,5cm, a wysokość 3cm.
 6.               

  Oblicz obwód figury, której wymiary podane są na rysunku.

Na początek