Regulamin                                                          Zadania

ORGANIZATORZY mgr Zdzisława Smyk,mgr Mariola Domżała

Regulamin konkursu

 1. Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół nr 11 w Bydgoszczy: mgr Zdzisława Smyk i mgr Mariola Domżała
 2. Cel konkursu
  Konkurs ma na celu propagowanie matematyki wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, zachęcenie ich do rozwijania zdolności matematycznych i zainteresowań w tym kierunku.
 3. Forma konkursu
  Konkurs jest jednoetapowy w siedzibie organizatora. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązują zadania. Wyniki konkursu są przesyłane do szkół w ciągu 21 dni.
 4. Komisja konkursowa
  Skład komisji konkursowej tworzą nauczyciele matematyki naszej szkoły.
 5. Nagrody
  Laureaci konkursu są wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
 6. Zgłoszenie
  Zgłoszenia ,maksymalnie 3-ch uczniów, do konkursu prosimy przesłać do dnia 15 marca br.
  na adres:

  Zespół Szkól nr 11
  Ul. Fredry 3
  85-057 Bydgoszcz

  Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły (adres, tel./fax), listę imienną oraz imiona i nazwiska nauczycieli matematyki.

 7. Ustalenia końcowe
  Wszystkie kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzygnie komisja konkursowa.
 8. Na początek