Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół nr 11 w Bydgoszczy

Język polski

mgr E. Bogucka

mgr A. Rafińska

mgr I. Miklasz

mgr M. Piotrowska

mgr W. Przyborska

mgr E. Szarafińska

Matematyka

mgr D. Sumińska

mgr L. Bryl

mgr M. Dożmała

mgr Z. Smyk

Historia

mgr M. Lewicka

mgr M. Cabaj

mgr M. Górna

mgr V. Wilbrandt

WOS

mgr B. Brzostowska

mgr M. Cabaj

mgr M. Lewicka

mgr V. Wilbrandt

Język angielski

mgr M. Górna

mgr M. Hyjek

mgr J. Jamróz

mgr S. Olejniczak

mgr J. Żurawska

mgr S. Waszczuk

Język niemiecki

mgr K. Kubicka

Biologia

mgr L. Holas

Ekologia

mgr L. Holas

Przyroda

mgr V. Wilbrandt

mgr M. Górna

Fizyka

mgr M. Ćwiklińska

Chemia

mgr M. Lepak

Geografia

mgr S. Olejniczak

mgr A. Warszawska

Informatyka

mgr M. Hawrył

mgr M. Smarz

mgr M. Œmielecka

Technika

mgr S. Jankowska

Wychowanie fizyczne

mgr J. Kot

mgr M. Szymczak

mgr D. Borowicz

mgr V. Romanowska

mgr P. Romanek

mgr M. Kucharska

mgr D. Borowicz

Plastyka

mgr A. Frącz-Zakrzewska

Muzyka

mgr A. Odejewski

Religia

mgr F. Pawłowski

mgr G. Pawłowska

mgr B. Maćkiewicz

mgr P. Radzimińska

ks. A. Stachowicz

Kształcenie zintegrowane

mgr I. Gnacińska

mgr D. Janowska

mgr E. Kusowska

mgr E. Rodewald

mgr I. Panfil

Pływanie

mgr J. Grygrowicz

mgr T. Kasprzyk

Biblioteka

mgr G. Borakiewicz

mgr E. Stępień

Świetlica

mgr J. Porzych

mgr A. Sempruch