Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej

klasy I - III

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca
kształcenie zintegrowane I Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna Wesoła szkoła (Podręcznik 1 klasa kształcenie zintegrowane) WSiP
  II Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna Wesoła szkoła (Podręcznik 2 klasa kształcenie zintegrowane) WSiP
  III Hanna Dobrowolska, Anna Konieczna Wesoła szkoła (Podręcznik 3 klasa kształcenie zintegrowane) WSiP
elementy kształcenia zintegrowanego I      
  II      
  III      
Język angielski I      
  II      
  III      
Język francuski I      
  II      
  III      
Język niemiecki I Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk EINS, ZWEI, DREI. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Wyd. Szkolne PWN
  II Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk EINS, ZWEI, DREI. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I Wyd. Szkolne PWN
  III Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa Krawczyk EINS, ZWEI, DREI. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II  Wyd. Szkolne PWN

klasy IV - VI

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca
Blok humanistyczny IV      
  V      
  VI      
Edukacja prozdrowotna IV      
  V      
  VI      
Historia i społeczeństwo IV Szeweluk-Wyrwa Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława Historia i społeczeństwo kl. IV Arka
  V Szeweluk-Wyrwa Bogumiła, Surdyk-Fertsch Wiesława Historia i społeczeństwo kl. V Arka
  VI G.Wojciechowski Historia i społeczeństwo kl. VI Arka
Informatyka IV      
  V      
  VI      
Inne ścieżki edukacyjne IV      
  V      
  VI      
Język angielski IV Tom Hutchinson PROJECT 1 OXFORD
  V Tom Hutchinson PROJECT 2 OXFORD
  VI Tom Hutchinson PROJECT 3 OXFORD
Język francuski IV      
  V      
  VI      
Język niemiecki IV Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło der, die, das neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV  Wydawnictwo SzkolnePWN
  V Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło der, die, das neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy IV  Wydawnictwo SzkolnePWN
  V Motta Giorgio WIR podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej Wydawnictwo SzkolnePWN
  VI Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło der, die, das neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy V  Wydawnictwo SzkolnePWN
Język polski  IV A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 4. Między nami. Podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  IV A. Łuczak, A. Murdzek Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
  V Z. A. Kłakówna M. Jędrychowska  To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa V Wydawnictwo Edukacyjne
  VI Z. A. Kłakówna M. Jędrychowska  To lubię! - Teksty i zadania. Podręcznik do j. polskiego. Książka ucznia. Klasa VI Wydawnictwo Edukacyjne
Język rosyjski IV      
  V      
  VI      
Matematyka IV Praca zbiorowa Matematyka 2001 - podręcznik klasa4 WSiP
  V Praca zbiorowa   Matematyka 2001- podręcznik, klasa 5 szkoła podstawowa   WSiP
  VI Praca zbiorowa Matematyka 2001. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej WSiP
Muzyka IV U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek Muzyka i my 4 WSiP
  V U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek MUZYKA I MY 5 WSiP
  VI Romana Rataj, Włodzimierz Sołtysik MUZYKA I MY 6 WSiP
Plastyka IV S.Stopczyk Plastyka kl. IV WSiP
  V S.Stopczyk Plastyka kl. V WSiP
  VI S.Stopczyk Plastyka kl. VI WSiP
Przyroda  IV Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer Przyroda dla klasy czwartej Nowa Era
  V Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer Przyroda dla klasy piątej Nowa Era
  VI Andrzej Czerny, Krystyna Mnich, Henryk Lach Przyroda dla klasy szóstej Nowa Era
Sztuka IV      
  V      
  VI      
Ścieżki ekologiczne IV      
  V      
  VI      
Technika IV Łabecki L. Technika 4-6 Rożak
  V Łabecki L. Technika 4-6 Rożak
  VI Łabecki L. Technika 4-6 Rożak
Wychowanie do życia w społeczeństwie IV