SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39

85 – 057 BYDGOSZCZ, ul. A. Fredry 3, tel./fax 052 - 3222978

SZKOŁA O PROFILU SPORTOWYM

(PŁYWANIE, KAJAKARSTWO)

OGŁASZA NABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

W Naszej szkole będziesz miał zapewnione :

 

ZAJĘCIA  Z INFORMATYKI

W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

OPIEKĘ

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7,00 – 16,00

 

ZAJĘCIA

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

I JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

ZAJĘCIA W RAMACH

KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

HISTORYCZNE, TEATRALNE, PLASTYCZNE, JĘZYKOWE, KLUB EUROPEJSKI, MUZYCZNE, FIZYCZNE, EKOLOGICZNE, INFORMATYCZNE, SPORTOWE, TURYSTYCZNE, MATEMATYCZNE, SK PCK, POLONISTYCZNE, DZIENNIKARSKIE, TWÓRCZEGO MYŚLENIA,

 

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH