REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ:

1. Do szkolnej pracowni komputerowej wchodzimy zwartą grupą pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń posiada wyznaczone na stałe miejsce pracy, którego bez polecenia lub zgody nauczyciela nie może zmienić.
3. Każdy uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy.
4. Na stanowisku pracy z komputerem nie spożywamy posiłków ani nie pijemy napojów.
5. Komputer włączamy lub wyłączamy jedynie na polecenie nauczyciela.
6. Za umyślne zniszczenie elementów zestawu komputerowego odpowiedzialność ponosi uczeń.
7. Bez zgody nauczyciela nie instalujemy w komputerze żadnych własnych programów ani nie kopiujemy programów znajdujących się w pracowni.
8. Nie wprowadzamy żadnych zmian w środowisku pracy z komputerem.
9. Korzystamy jedynie z dyskietek lub płyt CD-ROM wskazanych przez nauczyciela.
10. Uczeń pracuje z komputerem według określonych zasad postępowania:

a) przed uruchomieniem komputera sprawdzamy poprawność połączeń całego zestawu,
b) najpierw włączamy urządzenia dołączone do komputera, a dopiero na końcu jednostkę centralną,
c) wyłączanie przeprowadzamy w odwrotnej kolejności,
d) nie zasłaniamy otworu wentylatora w tylnej części obudowy,
e) w szczeliny napędów wkładamy właściwe dyskietki i tylko dyskietki,
f) monitor ustawiamy tak, aby na powierzchnię ekranu nie padało światło od okna lub lampy,
g) nie ustawiamy bez koniecznej potrzeby pokręteł kontrastu i jaskrawości w maksymalnym położeniu,
h) stosujemy się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


Jeżeli chcesz wydrukować powyższy regulamin kliknij tutaj

Powszechnie wiadomo, że informatyka to bardzo przydatny przedmiot. Znajomość jej tajników pomaga w życiu codziennym jak i zawodowym wielu ludziom. Dlatego my nauczyciele informatyki prowadzimy zajęcia lekcyjne w taki sposób, aby nie tylko nauczyć, ale także zainteresować naszych uczniów.
Wykorzystujemy atrakcyjne środki dydaktyczne w postaci programów multimedialnych, wdrażamy ciekawe ćwiczenia i zadania, prowadzimy konkursy szkolne grafiki komputerowej.


Konkurs grafiki komputerowej „Gwiazdka 2005”

Wyniki:

Kategoria I (uczniowie klas III)

I miejsce: Joanna Dubielewska kl.IIIa
II miejsce: Justyna Chochlińska kl.IIIb
III miejsce: Stefania Żabińska kl.IIIa

Kategoria II (uczniowie klas IV i V)

I miejsce: Marcin Pokora kl.Va
II miejsce: Izabela Pertek kl.IVa
III miejsce: Adam Bączkowski kl.Vb

Kategoria III (uczniowie klas VI)

I miejsce: Dagna Umerska kl.VIb
II miejsce: Monika Janowska kl.VIa
III miejsce: Grzegorz Żołnowski kl.Via


Konkurs grafiki komputerowej „Kartka Wielkanocna 2006”

Wyniki:

Kategoria I (uczniowie klas III)

I miejsce: Dawid Pytliński kl.IIIa
II miejsce: Nikole Deranek kl.IIIb
III miejsce: Aleksandra Król kl.IIIa

Kategoria II (uczniowie klas IV i V)

I miejsce: Aleksandra Kluszczyńska kl.IVa
II miejsce: Agnieszka Belter kl.Va
III miejsce: Aleksandra Pertek kl.Va

Kategoria III (uczniowie klas VI)

I miejsce: Dagna Umerska kl.VIb
II miejsce: Aneta Kowalewska kl.VIb
III miejsce: Grzegorz Żołnowski kl.Via