W naszej szkole w klasach I-III oferujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Należy wymienić tutaj:

• naukę pływania na basenie klubu sportowego ASTORIA
• dodatkowe zajęcia z zakresu informatyki prowadzone zarówno w szkolnej pracowni komputerowej jak również w MDK-u nr 4
• zajęcia w ramach kół zainteresowań, w zależności od zainteresowań uczniów, np.: kółko plastyczne, kółko teatralne, kółko matematyczne itp.
• nauka języka niemieckiego od klasy pierwszej, która jest kontynuowana w klasach starszych (w klasie Iv dodatkowo nauka języka niemieckiego).

Należy nadmienić, że uczniowie klas młodszych mają możliwość uczestnictwa w wielu konkursach organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.
W ramach kół zainteresowań przygotowywani są do konkursów na szczeblu miejskim. Wielu z nich może poszczycić się dyplomami laureatów:

• olimpiada matematyczna dla uczniow klasach III-drugie miejsce
• konkursy plastyczne
• wyróżnienie w konkursie matematycznym KANGUR